Elektrofizyolojik Çalışma

Elektrofizyolojik Çalışma işlemi (EFÇ veya EPS) kalpteki ritm bozukluklarının (Aritmi) tanısı ve tedavisinde son 40 yılda giderek daha fazla kullanılan güvenli, etkili girişimsel bir tetkiktir. Bu işlemde bir damar yolu aracılığıyla kalp içine ilerletilen elektrodlar yardımıyla kalp içi elektriksel kayıtlar elde edilmektedir. Kalp dışarıdan bir stimülatör yardımı ile uyarılarak bu uyarılara kalbin verdiği elektriksel yanıtlar yorumlarak ritm bozukluklarının tanısı konulabilemektedir.

Elektrofizyolojik çalışma ritm bozukluğu tanısında ilk etapta uygulanmaması gereken bir tetkik olup diğer tanı yöntemleri (EKG, Holter, olay kaydedici, vs) yetersiz olduğunda ve/veya tedavi gerektiren ritm bozukluklarının mekanizmasının anlaılması amacıyla uygulanmalıdır