Ajmalin Testi nedir, nasıl yapılır, kimlere yapılmalıdır?

    Brugada sendromu yapısal olarak normal kalbi olan bireylerde görülen, Elektrokardiyografide (EKG) sağ prekordiyal leadlerde ST segment yükselmesi ve ani kardiyak ölüm riskinde artış ile karakterize bir genetik hastalıktır. Tanısında en önemli tetkik EKG’dir ve Brugada Sendromu için tipik olan EKG bulguları hastalarda zaman zaman ortaya çıkıp zaman zaman kaybolabilir veya EKG bulguları tanıdan şüphelendirip tam tanı için yeterli olmayabilir.
    Brugada Sendromu şüphesi olan ve tipik EKG bulgusu olmayan hastalarda yapılabilecek uygulamalar aşağıda sıralanmıştır.

Ajmalin Testi nasıl yapılır?
    Hastaya test için koldan bir damar yolu açılır ve hasta EKG cihazına bağlanır. Hastaya damardan ajmalin ilacı 1mg/kg dozunda 5 dk infüzyon şeklinde verilir ve bu sırada belli dönmelerde – sürekli EKG kayıtları alınıp Brugada Sendromu için tipik olan EKG bulgularının ortaya çıkarılması amaçlanır.
    İntravenöz sodyum kanal blokerleri her zaman çok dikkatli ve yavaş şekilde verilmeli, hasta dikkatli izlenmeli ve test resusitasyon için tüm ekipmanın bulunduğu ortamda yapılmalıdır. Bu nedenle genellikle bu test kalp yoğun bakım koşullarında uygulanır. Bu test sonuçlarının değerlendirilmesi için tanımlanmış kriterler ve yine olası yan etkileri engellemek için tanımlanmış testi sonlandırma kriterleri vardır. Bu kriterlere uygun koşullarda ajmalin tesi yapıldığında test oldukça güvenlidir. Literatürde %2 ciddi yan etki bildirilsede bu yan etkilerin çoğunda test sonlandırma kriterlerine uyulmadığı görülmüştür. Merkezimizde 300'den fazla bu testi uyguladık ve ciddi bir yan etki gözlemedik.
 
Ajmalin testini kimlere yapmalıyız?
Brugada sendromu taşıyıcısı olduğu düşünülen EKG’si normal veya klinik test endikasyonu olan Brugada Tip 2 ve Tip 3 değişikliklere sahip olan bireylerde, sodyum kanal blokerlerinin kontrendike olmadığı durumlarda yapılması önerilir. Açıklanamayan bayılması olan ve tüm kalp tetkikleri normal olan hastalara, ani kalp ölümü öyküsü olan veya ailesinde ani kalp ölümü öyküsü olan hastalarda hekimi gerek gördüğünde yapılabilir.