Kalp pili nedir? Farklı tipleri var mıdır?

Kalp pili

Kalıcı kalp pili nedir, ne işe yarar?

Kalp ritmindeki kalıcı uyarı çıkartma ve iletme problemlerinin tedavisinde kullanılan bir veya 2 elektrodlu olabilen cihazlardır. Yaklaşık olarak elektrod kalınlıkları 3-4 mm olup uzunlukları 50-70 cm arasında değişmektedir. Kalp pili cihaz büyüklükleri marka ve modele göre değişmekle birlikte yaklaşık 2-6x2-5 cm boyutlarında ve 10-30 gr arasında değişmektedir.

 

Kalp pili hakkında daha ayrıntılı bilgi almak, rahatsızlığınızın bu yöntemle tedavi edilip edilemeyeceğini öğrenmek için veya kalp pili takılması, değişimi işlemlerini yaptırmak için Prof. Dr. İlyas Atar’ın kliniği ile iletişime geçebilirsiniz

 

Tüm kalp pilleri temel olarak 2 kısımdan oluşur, bunlar jenaratör ve elektroddur (lead). Pilin özelliğine göre 1 veya daha fazla elektrod takmak gerekebilir.
Jenaratör: Enerji üreten bir pil ve pilin çalışmasını düzenleyen bir devre ve elektrodların bağlantı bölgesinin kapalı bir kutu içinde birleştirildiği bir cihazdır.

Elektrod: Kalp pili ile kalp arasındaki etkileşimi sağlayan bir kablodur.


Kalp pillerini temel olarak 6 farklı grupta toplayabiliriz.


1. Geçici kalp pilleri: Kalp ritmindeki geçici yavaşlamaların veya elektriksel sistem sorunlarının tedavisinde veya kalıcı kalp pili takılmasını gerektiren acil durumların kalıcı pil takılıncaya kadarki ara dönemde tedavisinde kullanılan cihazlardır. 
2. Kalıcı kalp pilleri: Kalp ritmindeki kalıcı uyarı çıkartma ve iletme problemlerinin tedavisinde kullanılan bir veya 2 elektrodlu alabilen cihazlardır. Yaklaşık olarak elektrod kalınlıkları 3-4 mm olup uzunlukları 50-70 cm arası değişmektedir. Kalp pili cihaz büyüklükleri marka ve modele göre değişmekle birlikte yaklaşık 3-6x3-5 cm boyutlarında ve 10-30 gr arası değişmektedir.
3. İmplante edilebilen kardiyoverter-defibrilatörler (ICD): Normal kalıcı kalp pillerinin özelliklerine ilave olarak hayati risk oluşturabilen ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan özel manevralar ve şok tedavisi verebilme özelliklerine sahip cihazlardır. ICD cihaz büyüklükleri marka ve modele göre değişmekle birlikte yaklaşık 30-50 cc ve 60-90 gr arası değişmektedir.
4. Kalp yetmezliği tedavisi amacıyla kullanılan kalp pilleri veya ICD'ler: Kalp yetmezliği olan, kalp fonksiyonları azalmış ve kalbin ileti sistemi ile ilgili bazı problemleri olan hastaların tedavisinde kullanılan cihazlardır. özel durumlar dışında 3 elektrodludurlar.

5. Leadless (elektrotsuz) kalp pilleri: Kalp ritmindeki kalıcı uyarı çıkartma ve iletme problemlerinin tedavisinde kullanılan elektrodu olmayan ve direkt olarak kalbin içine kasıktaki toplardamar aracılığıyla takılan cihazlardır. Yaklaşık 2 gr ağırlığında ve 2 cm uzun uzunluğundadır.

6. Subkutan ICD (S- ICD): S-ICD cihazların normal ICD cihazlarından farkı elektrodunun toplardamar aracılığı ile kalp karıncığı yerine cilt altına yerleştirilmesi, kalp veya damar içinde cihazın herhangi bir parçasının olmamasıdır. S - ICD cihazlarında standart transvenöz ICD cihazlarından farklı olarak sadece ICD şok özellikleri vardır. S-ICD cihazı pil ihtiyacı olmayıp sadece şok ihtiyacı olan hastaların tedavisinde kullanılır.

Kalp pili hakkında daha ayrıntılı bilgi almak, rahatsızlığınızın bu yöntemle tedavi edilip edilemeyeceğini öğrenmek için veya kalp pili takılması, değişimi işlemlerini yaptırmak için Prof. Dr. İlyas Atar’ın kliniği ile iletişime geçebilirsiniz