Kalp pili takılma işleminin riskleri nelerdir?

Kalp pili takılması işleminin hayati riski çok düşüktür. Kalp pili takılması işlemi sırasında ve erken dönemde %1-2 sıklığında bazı problemler yaşanabilir. Sık görülen problemler aşağıda sıralanmıştır.
• Pil takılma yeri etrafında morluk veya kesi yerinde hafif sızıntı şeklinde kanama
• Kalp zarı ile kalp arasına kan birikmesi
• Damar yaralanmaları
• Akciğer ile akciğer zarı arasında hava birikmesi
• Pil elektrodunun takıldığı yerden çıkması
• Pil veya elektrodda fonksiyon bozukluğu
• Enfeksiyon
• Damarda veya kalpte pıhtı oluşumu